Sara Helene Gedda (1986)
Arbetar som konstnär. Driver bolaget Norra Landet Produktion AB, en plattform för långsiktigt konstnärskap som producerar och uttrycker sig genom rörlig bild, illustration, text och ljud.

Pågående projekt och hemsida HÄR

KONTAKT
helenegedda@gmail.com
+ 46 0730 52 48 41

/Helene